Dėl paieškos patarimų, 2012-03-14 18:31
Spustelkime langelį „LKŽe“ (su judančia oranžine rodykle). Po atsivėrusiu paieškos langeliu yra žodis „Patarimai“. Spustelkime šį žodį ir perskaitykime paieškos patarimus – kaip ieškant žodžių galima naudotis žvaigždute *, brūkšniu eilutės apačioje _ ir pan.
Patarimai?, 2012-03-14 17:52
Kur yra patarimų skyrelis?
Dėl paieškos pagal baigmenį, 2012-03-14 16:20
Norint išsirinkti iš „Lietuvių kalbos žodyno“ žodžius su baigmeniu uo, patarčiau naudotis „Patarimų“ skyrelyje aprašytu paieškos simboliu _ (brūkšniu eilutės apačioje). Paieškos langelyje įrašome pirmą žodžio raidę, dedame brūkšnį eilutės apačioje, įrašome mus dominantį baigmenį uo. Spustelime „Ieškoti“. Gauname žodžių stulpelį, iš kurio išsirenkamę reikiamą žodį. Pavyzdžiui, įrašome č_uo, iš gauto sąrašo išsirenkame mus dominantį jaustuką „čiuo“. Brūkšnių galime dėti daugiau. Pavyzdžiui, įrašome a__uo (2 brūkšniai), iš gauto sąrašo pasirenkame jaustuką „ačiuo“; įrašome a___________uo (11 brūkšnių), iš gauto sąrašo pasirenkame prieveiksmius „aukštyngalviuo“ ir „aukštynvarpiuo“ ir t. t. Gertrūda Naktinienė
Vytautas, 2012-03-14 13:25
Ar galima žodyne surasti visus žodžius su "uo" galūne. Ačiū
Žodyno langelis, 2012-03-12 16:30
Žodžių ieškokime skyrelyje LKŽe – spustelėkime oranžinį langelį su judančia rodykle.
Kamile, 2012-03-11 11:58
Kaip cia reikia zodzius susirasti?
Dėl žodžių Golgota, golgota, 2012-03-01 18:03
Vyriškosios giminės žodžio „golgotas“ (vardininko linksnis) nežinome.Tai galėtų būti nebent moteriškosios giminės žodžio „golgota“ daugiskaitos galininko linksnis (ką? – golgotas). Tarptautinis žodis „Golgota“ yra kildinamas iš graikų kalbos žodžio Golgotha (šis savo ruožtu siejamas su aramėjų kalbos žodžiu gulgulta – kaukolė). Tai kalvos Jeruzalėje vardas. Ant tos kalvos būdavo vykdomos mirties bausmės, ant jos buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus. Lietuvių kalboje tarptautinis žodis „golgota“ yra įgijęs ir perkeltinę reikšmę ‘kančių vieta, kančių šaltinis; kančios’, pavyzdžiui, gyvenimo golgota, Sibiro golgota, tremtinių golgotos ir pan. Pasitikslinti galima tarptautinių žodžių žodynuose, Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje. Gertrūda Naktinienė
Jonas, 2012-03-01 14:08
Įdomu, kodėl į LKŽ neįrašytas žodis "šiukšliadėžė", nors yra, ko gero, retesnis "šiukšliaduobė"? Ar reikėtų vartot du žodžius? O gal "šiukšlinė"?
Sandra, 2012-03-01 12:54
Norėtusi daugiau žodžių, tarkim golgotas visiškai neaiškus žodis man - paprastai pilietei, o jo reikšmė čia nerandama.
bralgis, 2012-02-14 20:38
dėkui už puikų atsakymą!
Dėl žodžių junginio „stulbinama naujiena“, 2012-02-14 19:41
Žodžių junginys „stulbinama naujiena“ yra taisyklingas. „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje“ (2006, p. 372) rašoma, kad esamojo laiko neveikiamieji dalyviai reiškia veiksmo subjekto požymį, pvz.: skaudama nugara, tinkamas daiktas, limpama liga, spiegiamas balsas, nesami vargai, atliekami pinigai, gydomas vanduo, viliojamas paveikslas. Pagal santykį su pažymimuoju žodžiu jie atitinka esamojo laiko veikiamuosius dalyvius, pvz.: skaudanti nugara, tinkantis daiktas, limpanti liga, gydantis vanduo, viliojantis paveikslas. Gramatikoje teigiama, kad esamojo laiko neveikiamieji dalyviai skiriasi nuo esamojo laiko veikiamųjų dalyvių „ryškesne kokybine reikšme ir tinkamumo bei galimybės atspalviais“. Jie plačiai vartojami darant terminus, pvz.: grįžtamoji šiltinė, atsakomasis redaktorius, vykdomoji valdžia, nejudamasis turtas.
bralgis, 2012-02-14 18:13
ne nuomonė, bet klausimas: kodėl pastaruoju metu vis dažniau sakoma nebe pvz. "stulbinanti naujiena", tačiau "stulbinama naujiena"? Kas gi tą naujieną stulbina?... Ačiū!
Kokių duomenų reikėjo?, 2012-02-14 16:39
Reikėtų parašyti, ko konkrečiai neradote. Gali būti, kad tie duomenys, kurių ieškojote, žodyne vis dėlto yra.
Nuomone, 2012-02-11 12:01
Neradau nieko ko reikejo
Kaip rasti esamojo laiko formas, 2012-01-24 19:48
Į paieškos langelį reikia įrašyti bendratis: nukarti, žabalti, kežti.
laima, 2012-01-24 19:39
čia nėra žodžiu - nukąra,žabąla,kęžta
bugti ir pabugti, 2012-01-24 17:50
„Lietuvių kalbos žodyne“ priešdėliniai veiksmažodžiai pateikiami po atitinkamo nepriešdėlinio, pvz.: eiti, apeiti, ateiti ir t. t. Nepriešdėlinis veiksmažodis „bugti“, neturintis vartoseną liudijančių šaltinių, įtrauktas į žodyną dėl sistemos, nes yra veiksmažodis „pabugti“.
Skaitytojas, 2012-01-24 17:20
žodžio „bugti“ straipsnis tuščias
Dėl žodžio sūdžia, 2012-01-24 10:49
Žodžio „sūdžia“ straipsnis žodyne yra. Tik, deja, antraštiniame žodyje liko nepastebėta korektūros klaida – trumpoji u vietoj ilgosios ū. Ačiū už pranešimą.
regimantas, 2012-01-24 10:36
koks
Birutė, 2012-01-23 13:52
prie sūdžius "teisėjas" yra nuoroda į sūdžia, o šio žodžio nerandu
Valdemaras, 2012-01-22 17:26
*būtų aiškinami
Valdemaras, 2012-01-21 19:13
Dėkui. Tik kodėl vulgarūs žodžiai aiškinami lotyniškai - ar lietuvių kalba nepakankamai turtinga, kad aiškinti lietuviškai?
Dėl lotyniško aiškinimo coire, 2012-01-20 20:18
„Lietuvių kalbos žodyne“ vulgarūs žodžiai (kūno dalių pavadinimai, funkcijų, veiksmų įvardijimai) aiškinami lotyniškai. Žodis coire yra lotyniškas veiksmažodis, o ne santrumpa.
Valdemaras, 2012-01-20 00:22
Taisausi: *veiksmažodžio "pisti"


Mano nuomonė
Vardas *
Komentaras *