Dėl kablelio, 2012-07-18 13:39
Ačiū už pastebėtą korektūros klaidą.
Žygis, 2012-07-18 12:55
Žodžio „anonimas“ paaiškinime skyrybos klaida (trūksta kablelio „veikalas kurio autorius“)
Senai ir seniai, 2012-07-16 18:12
Taisyklingai sakykime: „Žmogus senai atrodo“, „Seniai tai buvo“. „Lietuvių kalbos žodyne“ ir „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ prieveiksmis „senai“ yra pateiktas būdvardžio „senas, -a“ straipsnyje ir jo vartosena paaiškėja iš pavyzdžių. Prieveiksmis „seniai“ šiuose žodynuose turi po atskirą straipsnį, kurį galima atsiversti, įrašius žodį „seniai“ paieškos langelyje.
Dėl trūkstamų tarptautinių žodžių, 2012-07-16 17:52
Dvidešimties tomų „Lietuvių kalbos žodynas“ (1941-2002) yra skirtas daugiausia lietuviškiems žodžiams aprašyti. Iš tarptautinių žodžių į jį buvo dedami tik plačiausiai paplitę, dažnai vartojami lietuvių kalboje, pavyzdžiui, Jūsų minėti „ekonomija“, „elektra“, „energija“, „futbolas“ ir kt. Žodis „ekologija“ yra „Tarptautinių žodžių žodyne“, kuris išėjo tais pačiais 1969 m. kaip ir „Lietuvių kalbos žodyno“ II t. 2-asis leidimas, kuriame pagal abėcėlę jis galėtų būti. Kadangi žodis „ekologija“ tada dar nebuvo plačiai vartojamas, dėl to negalėjo patekti į „Lietuvių kalbos žodyną“. Žodis „pederastas“ taip pat dar nebuvo paplitęs, kai buvo rengiamas „Lietuvių kalbos žodyno“ IX t. (1973); jo nebuvo nei 1969 m., nei 1985 m. išleistuose „Tarptautinių žodžių žodynuose“; jo reikia ieškoti naujausiuose „Tarptautinių žodžių žodynuose“, pvz., Interleksyje. Tarptautiniai žodžiai, kurie dar nebuvo paplitę rengiant ankstesniuosius tomus, bet jau buvo gana dažnai vartojami rengiant vėlesniuosius tomus, negalėjo patekti į žodyną, nes atitinkami tomai jau buvo išleisti. Tokie žodžiai yra vieni iš kandidatų į „Lietuvių kalbos žodyno“ papildymus, kurie artimiausiu metu bus pradėti rengti. „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto vyriausioji redaktorė Gertrūda Naktinienė
MODESTAS, 2012-07-15 07:23
SENAI AR SENIAI TAI BUVO? Zmogus atrodo SENAI, nes gimes jis SENIAI. SIO PAAISKINIMO SIAME ZODYNE NERADAU
Algirdas, 2012-07-14 12:34
Ekonomija siame zodyne yra, o Ekologijos ne, ka daryti?
Simas, 2012-07-04 10:15
Jei zodzio "pederastas" paaiskinimo siulote ieskoti tarptautiniu zodziu zodyne, kodel zodziu "futbolas", "elektra", "parkas", "energija" ir kt. reiksmes pateikia LKZ?
Vytas, 2012-07-04 01:16
Dėkoju :)
Dėl žodžių skaičiaus, 2012-07-02 12:25
Galima tiksliai suskaičiuoti tik tuos žodžius, kurie yra užfiksuoti žodynuose, kartotekose, tekstynuose. Didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ leksikografiškai aprašoma apie 0,5 mln. žodžių. Elektroniniame šio žodyno variante dabar yra 343 135 paieškiniai žodžiai, pagal kuriuos galima atsiversti atitinkamus žodyno straipsnius. Viename šio žodyno straipsnyje dažniausiai būna pateikiama daugiau žodžių (leksemų), pavyzdžiui, prieveiksmiai „gražiai“, „gražyn“ yra būdvardžio „gražus, -i“ straipsnyje; daiktavardžio „smėlis“ straipsnyje yra ir jo variantas „smėlys“ ir t. t. Jei skaičiuojame tekste pavartotas įvairias to paties žodžio formas (ne tik „stalas“, bet ir „stalo“, „stalą“, „stalai“ ir t. t.), tai „Lietuvių kalbos žodyne“ (pavyzdžiuose, reikšmių apibrėžtyse ir kt.) yra daugiau kaip 11 mln. žodžių pavartojimo atvejų. „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto vyr. redaktorė Gertrūda Naktinienė
Vytas, 2012-06-30 19:48
Kaip sužinoti, kiek lietuviu kalboje yra žodžių. Kaip gauti visų žodžių sąrasą.
Dėl triumvirato, 2012-06-29 16:33
Ačiū už pastebėtą korektūros klaidą.
Triumviratas, 2012-06-29 15:03
Sveiki, šio žodžio 1 reikšmėje, vietoje "sertovės" turėtų būti "senovės".
Petrui, 2012-06-25 16:20
Ačiū už papildomus duomenis.
petras, 2012-06-24 15:48
Latvijos pasienyje ties Nereta lietuvius latviai pasiepiamai vadindavo "leišiais rakaliais", o lietuviai latvius "zirga galva".
Techniniai pagerinimai, 2012-06-21 17:58
Kaip tik tvarkomas naujas serveris.
Savamokslis, 2012-06-21 17:31
Šis, kaip ir DZ zodynas veikia labai letai (virš kelių minučių straipsneliui) arba neveikia visai. Tokios vertės alternatyvų neturintis kultūrinis paveldas galėtų susilaukti ir daugiau technologinės priežiūros...
Aistė, 2012-06-11 15:45
Šiandien paieška žodyne neveikia, o ir kontaktų puslapis neatsidaro...
Giedriui, 2012-06-11 11:20
Žodžių „pederastas“, „pederastija“ ieškokite tarptautinių žodžių žodynuose. Ten jie paaiškinti ir nurodyta jų kilmė.
Giedrius, 2012-06-08 20:18
Klausimas dėl žodžio"pyderastas", visai nesenai žiūrėjau šį žodyną ir šis žodis buvo, dabar tikrinu jo jau nebėra. Tai ar jau nebegalima vartoti šio žodžio ar čia klaida kažkokia?
susodinti, 2012-05-08 14:13
„Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto paieškos langelyje reikia įrašyti veiksmažodžio bendratį „susodinti“. Rasime aprašytas aštuonias reikšmes su pavyzdžiais.
Reda, 2012-05-07 22:16
Ar yra žodis susodino
velnagėris „degtinė“, 2012-05-07 13:12
Ačiū už pastebėtą klaidą paieškinių žodžių sąraše. Trūkstama raidė s dabar jau prirašyta. Taigi žodį „velnagėris“, kuris reiškia ‘degtinė’, galima rasti įrašius paieškos langelyje ne tik žodžio pradžios raidžių seką, bet ir visą žodį.
velnagėris, 2012-05-04 16:37
ieškant randamas tik kaip "velnagėri". Jei įvesite visą žodį, jo nerasite.
iš(si)reiškimas, 2012-05-02 14:20
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ daiktavardis „išsireiškimas“ reikšme ‘posakis, pasakymas’ pateiktas su pažyma ntk. Taip žymimi bendrinei kalbai neteiktini žodžiai. „Lietuvių kalbos žodyne“ (t. XI, 1978) ir jo elektroniniame variante (2005, atnaujinta versija 2008) žodis „išreiškimas“ pateiktas kaip turintis keturias reikšmes. 3-ioji reikšmė ‘žodžių junginys, posakis’ yra pažymėta kryželiu x. Šis ženklas reiškia, kad antraštinis nesangrąžinis žodis „išreiškimas“ ir po stačio brūkšnio bei sutrumpinimo refl. pavyzdžiuose pateiktas sangrąžinis žodis „išsireiškimas“ reikšme ‘žodžių junginys, posakis’ netinka bendrinei kalbai.
išsireiškimas = posakis, pasakymas, 2012-05-02 12:34
Žodžius, posakius, pasakymus vadinti „išsireiškimais“ yra klaida. Veiksmažodinis daiktavardis „išsireiškimas“ reikšme ‘posakis, pasakymas’ ir veiksmažodis „išsireikšti“ reikšme ‘pasakyti, pareikšti’ kaip neteiktini vertiniai yra įtraukti į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. patvirtintą Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, kuris yra paskelbtas VLKK svetainėje.


Mano nuomonė
Vardas *
Komentaras *