ai man, 2012-10-15 17:31
„Ai man“ yra du žodžiai. „Lietuvių kalbos žodyne“ jaustuko „ai“ (1-asis homonimas) straipsnyje randame pavyzdį su įvardžio „aš“ 1-ojo asmens vienaskaita „man“: Ai man tos dienos! (Iš Jokūbo Brodovskio vokiečių-lietuvių, lietuvių-vokiečių kalbų žodyno, XVIII a. pr.). Yra pavyzdys ir su įvardžio „aš“ 1-ojo asmens daugiskaita: Ai mumus, nes nebuvo taip didžio džiaugsmo vakar ir ažuvakar: ai mumus (Iš Antano Baranausko versto Biblijos teksto, 1-osios Karalių knygos, 4-as skirsnis, 8-a eilutė).
terra, 2012-10-15 17:14
labai nepatogus internetinis žodynas, tiesiog siaubingas
abrūsinyčia, 2012-10-15 16:27
Nuoroda turi būti į „abrūsinyčia“ su „ū“ ilgąja.
Eimantas, 2012-10-15 10:15
ar taisyklingas zodis bonka
Petras, 2012-10-14 18:11
Pora kartų teko girdėti sielvartaujančio žmogaus kalbėjimą, kur jis kartojo "ajman". Jūsų žodyne tokio ištiktuko nerandu. At tai lietuviškas žodis, ar galima tokį naudoti?
Rūta, 2012-10-14 10:08
Įvedus žodį „abrūsnyčia“, atsiranda nuoroda į variantą „abrusinyčia“. O šitas variantas į žodyną neįtrauktas.
Sangrąžiniai veiksmažodžiai ir daiktavardžiai, 2012-10-12 16:58
„Neštis (nešasi, nešėsi)“ buvimas „nešti (neša, nešė)“ straipsnyje – ne klaida, o pateikimo dalykas. Kitaip sakant, tai žodyno sudarytojų kadaise nusistatyta tvarka ar taisyklė, leidusi gana glaustai sugrupuoti gausius ir įvairius dabartinės bendrinės ir senosios kalbos bei tarmių leksikos duomenis. Visiems „Lietuvių kalbos žodyne“ pateiktiems sangrąžiniams veiksmažodžiams ir veiksmažodiniams daiktavardžiams parašyti atskirus straipsnius prireiktų daug laiko ir žodynininkai turėtų atsitraukti nuo naujų svarbių darbų. Taigi jeigu per paiešką neradome sangrąžinio veiksmažodžio ar daiktavardžio, paieškokime atitinkamo nesangrąžinio ir pasižvalgykime po jo straipsnį. Jame ieškokime gramatinės pažymos refl. (reflexivum, sangrąžinis) ir pavyzdžių. „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto vyr. redaktorė Gertrūda Naktinienė
Refl, 2012-10-12 14:30
Labai negerai, kai negali rasti veiksmažodžių su -si.
anonimas, 2012-10-11 19:42
tikrai klaida
nešti, 2012-10-11 18:00
Sangrąžinio veiksmažodžio „neštis“ esamojo laiko formą „nešasi“ rasite veiksmažodžio „nešti“ straipsnyje. Į paieškos langelį reikia įrašyti bendratį „nešti“.
nesakisiu, 2012-10-11 17:26
sitam zodine nera zozio atributika
NesamonĖ, 2012-10-09 17:34
Šitam žodyne nėra žodžio nešasi!!!!! Kaip taip gali būti??? Kažkoke nesamonė!!!
stabdys, stabdis, 2012-10-06 13:15
Terminų banke, Dabartinės lietuvių kalbos žodyne yra pateiktas „stabdys“. Lietuvių kalbos žodyne greta pagrindinio varianto „stabdys“ yra pateiktas ir vartosenoje žinomas šalutinis variantas „stabdis“. Vis dėlto sunormintas terminas yra „stabdys“. Šis daiktavardis kirčiuojamas pagal 4-ąją kirčiuotę – visi linksniai turi kirtį galūnėje.
Raimundas, 2012-10-05 12:06
stabdis, o ne stabdys
Žygimantas, 2012-10-05 11:12
keistas
paausys, paausis, 2012-09-28 15:54
Daiktavardis „paausis“ „Lietuvių kalbos žodyne“ yra. Jis pateiktas straipsnyje „paausys“ kaip jo variantas. Paieškos langelyje įrašykime žodį „paausys“ arba tik žodžio pradžią „paaus“, arba vietoj nežinomos raidės (y ar i ?) įterpkime brūkšnį eilutės apačioje „paaus_s“ . „Pausys“, „paausis“ reiškia ‘vieta apie ausį’.
senti (sęti), 2012-09-28 12:35
„Lietuvių kalbos žodyne“ tarminis veiksmažodžio variantas „sęti“ yra parašytas skliausteliuose po pagrindinio varianto „senti“. Antraštinis žodis su variantu „senti (sęti)“ atitinka šio žodyno principus ir taisykles.
Aivaras, 2012-09-28 05:11
Pasigendu daiktavardžio "paausis". Yra tik būdvardis "paausinis", kuris apibrėžtas štai taip: "esantis paausyje". Bet paties "paausio" kažkodėl šiame žodyne nėra. Keista.
Jonas, 2012-09-25 20:30
Pagrindinės veiksm. formos yra parašyta Vietoj bendraties priesagos -inti tarmėse vartojama priesaga -yti įrašoma skliausteliuose, pvz.: purinti (-yti), rauginti (-yti), sodinti (-yti). Vietoj bendraties priesagos -enti tarmėse vartojama -ęti įrašyta skliausteliuose pvz., gyvęti, kalęti. Iš analogijos taip suvienbalsinama ir pirminių veiksmažodžių šaknis -sęti, sensta, seno, pyti, pina, pynė. Jos antraštėje pateikiamos skliausteliuose: tai pataisykit senti o ne sęti
Laũris, 2012-09-24 21:34
Laũris yra trumpoji vardo Laurỹnas forma. Laũris kirčiuojamas tvirtagališkai pirmame skiemenyje – tariant pabrėžiamas dvibalsio aũ antrasis dėmuo. Vienaskaitos įnagininkas kirčiuojamas gale – su Lauriù.
Lauris, 2012-09-23 19:48
noreciau suzynoti kaip tikliai kirciuojama.
Žodis psichas, 2012-09-21 18:10
Žodis „psichas“ yra nauja svetimybė, žargonizmas, o tokie žodžiai į „Lietuvių kalbos žodyną nebuvo dedami.
Goda, 2012-09-20 18:58
Yra zodis psichas tai neparanku
šiukšliadėžė, šiukšlinė, 2012-09-14 17:27
Daiktavardžio „šiukšliãdėžė“ nėra „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroniniame variante, nes šis žodis dar nebuvo paplitęs tada, kai išėjo žodyno XIV tomas (1986), į kurį pagal abėcėlę būtų galėjęs patekti. Jo nėra ir „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 1-6 leidimuose. Šiuose žodynuose reikšme ‘šiukšlių dėžė’ buvo teikiamas tik daiktavardis „šiùkšlinė“. „Lietuvių kalbos žodyne“ tarp žodžio „šiukšlės“ pavyzdžių randame žodžių junginį iš raštų „Šiukšlių dėžė“. Dabar daiktavardis „šiukšliãdėžė“ reikšme ‘šiukšlių dėžė’ jau yra Lietuvių kalbos instituto ką tik išleistame „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 7-ajame leidime (2012) – žodyno gale esančiame naujų žodžių priede. Šis žodis yra ir rengiamame spaudai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. „Šiukšliãdėžė“ – taisyklingas naujadaras. Yra ir daugiau panašiai sudarytų sudurtinių žodžių su ta pačia šaknimi: šiukšliãduobė ‘šiukšlių duobė’, šiukšliãvamzdis ‘vamzdis šiukšlėms leisti’, šiukšliãvežis ‘automobilis šiukšlėms vežti’. Žodžių junginys „šiukšlių dėžė“ ir daiktavardis „šiùkšlinė“ taip pat yra taisyklingi. Žodis „šiùkšlinė“ dar vartojamas ir reikšme ‘šiukšliavežis, automobilis šiukšlėms vežti’ bei yra įteisintas kaip kompiuterijos terminas reikšme ‘standžiojo disko sritis laikinai pašalintiems dokumentams, failams, laiškams laikyti’. „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto vyriausioji redaktorė Gertrūda Naktinienė
Irena, 2012-09-14 15:27
Ar galima vartoti žodį šiukšliadėžė? Jo nėra žodynuose, tai gal jis netaisyklingas.


Mano nuomonė
Vardas *
Komentaras *