paausys, paausis, 2012-09-28 15:54
Daiktavardis „paausis“ „Lietuvių kalbos žodyne“ yra. Jis pateiktas straipsnyje „paausys“ kaip jo variantas. Paieškos langelyje įrašykime žodį „paausys“ arba tik žodžio pradžią „paaus“, arba vietoj nežinomos raidės (y ar i ?) įterpkime brūkšnį eilutės apačioje „paaus_s“ . „Pausys“, „paausis“ reiškia ‘vieta apie ausį’.
senti (sęti), 2012-09-28 12:35
„Lietuvių kalbos žodyne“ tarminis veiksmažodžio variantas „sęti“ yra parašytas skliausteliuose po pagrindinio varianto „senti“. Antraštinis žodis su variantu „senti (sęti)“ atitinka šio žodyno principus ir taisykles.
Aivaras, 2012-09-28 05:11
Pasigendu daiktavardžio "paausis". Yra tik būdvardis "paausinis", kuris apibrėžtas štai taip: "esantis paausyje". Bet paties "paausio" kažkodėl šiame žodyne nėra. Keista.
Jonas, 2012-09-25 20:30
Pagrindinės veiksm. formos yra parašyta Vietoj bendraties priesagos -inti tarmėse vartojama priesaga -yti įrašoma skliausteliuose, pvz.: purinti (-yti), rauginti (-yti), sodinti (-yti). Vietoj bendraties priesagos -enti tarmėse vartojama -ęti įrašyta skliausteliuose pvz., gyvęti, kalęti. Iš analogijos taip suvienbalsinama ir pirminių veiksmažodžių šaknis -sęti, sensta, seno, pyti, pina, pynė. Jos antraštėje pateikiamos skliausteliuose: tai pataisykit senti o ne sęti
Laũris, 2012-09-24 21:34
Laũris yra trumpoji vardo Laurỹnas forma. Laũris kirčiuojamas tvirtagališkai pirmame skiemenyje – tariant pabrėžiamas dvibalsio aũ antrasis dėmuo. Vienaskaitos įnagininkas kirčiuojamas gale – su Lauriù.
Lauris, 2012-09-23 19:48
noreciau suzynoti kaip tikliai kirciuojama.
Žodis psichas, 2012-09-21 18:10
Žodis „psichas“ yra nauja svetimybė, žargonizmas, o tokie žodžiai į „Lietuvių kalbos žodyną nebuvo dedami.
Goda, 2012-09-20 18:58
Yra zodis psichas tai neparanku
šiukšliadėžė, šiukšlinė, 2012-09-14 17:27
Daiktavardžio „šiukšliãdėžė“ nėra „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroniniame variante, nes šis žodis dar nebuvo paplitęs tada, kai išėjo žodyno XIV tomas (1986), į kurį pagal abėcėlę būtų galėjęs patekti. Jo nėra ir „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 1-6 leidimuose. Šiuose žodynuose reikšme ‘šiukšlių dėžė’ buvo teikiamas tik daiktavardis „šiùkšlinė“. „Lietuvių kalbos žodyne“ tarp žodžio „šiukšlės“ pavyzdžių randame žodžių junginį iš raštų „Šiukšlių dėžė“. Dabar daiktavardis „šiukšliãdėžė“ reikšme ‘šiukšlių dėžė’ jau yra Lietuvių kalbos instituto ką tik išleistame „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ 7-ajame leidime (2012) – žodyno gale esančiame naujų žodžių priede. Šis žodis yra ir rengiamame spaudai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. „Šiukšliãdėžė“ – taisyklingas naujadaras. Yra ir daugiau panašiai sudarytų sudurtinių žodžių su ta pačia šaknimi: šiukšliãduobė ‘šiukšlių duobė’, šiukšliãvamzdis ‘vamzdis šiukšlėms leisti’, šiukšliãvežis ‘automobilis šiukšlėms vežti’. Žodžių junginys „šiukšlių dėžė“ ir daiktavardis „šiùkšlinė“ taip pat yra taisyklingi. Žodis „šiùkšlinė“ dar vartojamas ir reikšme ‘šiukšliavežis, automobilis šiukšlėms vežti’ bei yra įteisintas kaip kompiuterijos terminas reikšme ‘standžiojo disko sritis laikinai pašalintiems dokumentams, failams, laiškams laikyti’. „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto vyriausioji redaktorė Gertrūda Naktinienė
Irena, 2012-09-14 15:27
Ar galima vartoti žodį šiukšliadėžė? Jo nėra žodynuose, tai gal jis netaisyklingas.
būti, yra, buvo, 2012-09-11 16:56
Veiksmažodžiai žodynuose paprastai randami pagal bendratį. „Yra“ – tai veiksmažodžio „būti“ esamojo laiko III asmens forma.
Danik, 2012-09-10 21:03
Kaip parašyti pagrindine forma veiksmažodžio yrà?
Danutė, 2012-08-31 21:03
Suklydau: "raktinė" - "raktų dėklas".
Danutė, 2012-08-31 20:10
Nėra žodžio "raktinė", kurio reikšmė - "žodžių dėklas".
užkąsti, 2012-08-01 12:16
Ačiū už pastabą dėl korektūros klaidos.
Danutė, 2012-07-30 19:15
Žodžio "užkąsti" trečios reikšmės pavyzdyje iš I. Simonaitytės "Ji negali užkasti laimėjimo šypsenos" nėra nosinės žodyje "užkąsti".
neradau, 2012-07-25 11:42
nerandu žodžio "lakiūtė". Manyčiau, kad nurašėte be reikalo į sutartinių tarinius, vėliau pseudomokslininkai lokius ir meškas užkeiktas sutartinėse "randa". Ar nebūtų paprasčiau paaiškinti, kad čia paprasčiausios rasos būta "sidabra lakiute, sidabra" rugiapjūtės sutartinėje...
Dėl kablelio, 2012-07-18 13:39
Ačiū už pastebėtą korektūros klaidą.
Žygis, 2012-07-18 12:55
Žodžio „anonimas“ paaiškinime skyrybos klaida (trūksta kablelio „veikalas kurio autorius“)
Senai ir seniai, 2012-07-16 18:12
Taisyklingai sakykime: „Žmogus senai atrodo“, „Seniai tai buvo“. „Lietuvių kalbos žodyne“ ir „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ prieveiksmis „senai“ yra pateiktas būdvardžio „senas, -a“ straipsnyje ir jo vartosena paaiškėja iš pavyzdžių. Prieveiksmis „seniai“ šiuose žodynuose turi po atskirą straipsnį, kurį galima atsiversti, įrašius žodį „seniai“ paieškos langelyje.
Dėl trūkstamų tarptautinių žodžių, 2012-07-16 17:52
Dvidešimties tomų „Lietuvių kalbos žodynas“ (1941-2002) yra skirtas daugiausia lietuviškiems žodžiams aprašyti. Iš tarptautinių žodžių į jį buvo dedami tik plačiausiai paplitę, dažnai vartojami lietuvių kalboje, pavyzdžiui, Jūsų minėti „ekonomija“, „elektra“, „energija“, „futbolas“ ir kt. Žodis „ekologija“ yra „Tarptautinių žodžių žodyne“, kuris išėjo tais pačiais 1969 m. kaip ir „Lietuvių kalbos žodyno“ II t. 2-asis leidimas, kuriame pagal abėcėlę jis galėtų būti. Kadangi žodis „ekologija“ tada dar nebuvo plačiai vartojamas, dėl to negalėjo patekti į „Lietuvių kalbos žodyną“. Žodis „pederastas“ taip pat dar nebuvo paplitęs, kai buvo rengiamas „Lietuvių kalbos žodyno“ IX t. (1973); jo nebuvo nei 1969 m., nei 1985 m. išleistuose „Tarptautinių žodžių žodynuose“; jo reikia ieškoti naujausiuose „Tarptautinių žodžių žodynuose“, pvz., Interleksyje. Tarptautiniai žodžiai, kurie dar nebuvo paplitę rengiant ankstesniuosius tomus, bet jau buvo gana dažnai vartojami rengiant vėlesniuosius tomus, negalėjo patekti į žodyną, nes atitinkami tomai jau buvo išleisti. Tokie žodžiai yra vieni iš kandidatų į „Lietuvių kalbos žodyno“ papildymus, kurie artimiausiu metu bus pradėti rengti. „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto vyriausioji redaktorė Gertrūda Naktinienė
MODESTAS, 2012-07-15 07:23
SENAI AR SENIAI TAI BUVO? Zmogus atrodo SENAI, nes gimes jis SENIAI. SIO PAAISKINIMO SIAME ZODYNE NERADAU
Algirdas, 2012-07-14 12:34
Ekonomija siame zodyne yra, o Ekologijos ne, ka daryti?
Simas, 2012-07-04 10:15
Jei zodzio "pederastas" paaiskinimo siulote ieskoti tarptautiniu zodziu zodyne, kodel zodziu "futbolas", "elektra", "parkas", "energija" ir kt. reiksmes pateikia LKZ?
Vytas, 2012-07-04 01:16
Dėkoju :)


Mano nuomonė
Vardas *
Komentaras *