Stasys, 2013-02-07 11:05
Nusiminiau , kad neradau parašymo kaip vadinasi rąstų `supjovimo staklės : " gataras " ar " gateris " .
atsikvėpti, įkvėpti, 2013-02-03 23:45
„Atsikvėpti“ turi keturias reikšmes, „įkvėpti“ – tris. Į žodyną įeinama per LKŽe laukelį.
jhg,ugiyfutfutf, 2013-02-03 19:24
žodžių atsikvėpti ir įkvėpti, galite parašyti porą reikšmių? :)
kuris?, 2013-01-31 17:28
pavasaris bendrinis ar tikrinis daiktavardis?? mano dukrai riekia ir niekaip negalim sužinot . Gal jūs žinosite?
Rimas, 2013-01-28 11:06
Žodis Aras dar reiškia artojas, žemdirbys. Šio žodžio senovėje dažnai vartota forma: ARIS - artojas (aras - žemdirbys taikos metu) ir karys (asas - karo metu). ARA - tai mūsų žemė, kurią artojas aria, sėja. Jei turėti galvoje, kad mūsų kalbos žodžiai paaiškina patys save, tuomet žodį ARAS galima perskaityti taip: ARA AS arba AR AS - žemė aš. Lygiai taip pat žodį ARIS galima perskaityti: ARAS AS (skaitant iš kairės į dešinę ratu) IR ASAS (skaitant iš dešinės į kairę ratu). - Senovėje taip mūsų protėviai aiškindavosi žodžius, kai nežinodavo, ką jie reiškia. Lygiai taip pat jie ir sudarinėdavo naujus žodžius, kad kiekvienas kaimo vaikas galėtų pažinti ir mokytis paprasčiausiai tyrinėdamas savo gimtosios kalbos žodžius ir jų reikšmę.
Eglė, rozetė, 2013-01-25 09:13
Pritariu Linai – juk LKŽ prie neteiktinų žodžių rašomas kryžiukas, o prie rozetės nėra. Tai arba jų niekur neturėtų būti, arba visi neteiktini žodžiai ar jų reikšmės turėtų būti pažymėti.
Lina, 2013-01-24 11:12
Nelabai norisi sutikti su paaiškinimu dėl rozetės. Juk šiame žodyne vis dėlto vartojamas ženklas x neteiktiniems žodžiams nurodyti.
laiptinė, 2013-01-23 15:57
Rengiant „Lietuvių kalbos žodyno“ VII tomą (jis išleistas 1966 m.) dar neturėta duomenų apie žodžio „láiptinė“ ‘laiptų patalpa’ vartoseną. Jis buvo įtrauktas į „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ antrą leidimą (1972) ir į vėlesnius leidimus. Žodis yra taisyklingas, vartotinas bendrinėje kalboje.
rozetė, 2013-01-23 15:07
„Lietuvių kalbos žodynas“ nėra norminamasis. Norint jo duomenis pritaikyti dabartinėje bendrinėje kalboje, reikia juos lyginti su „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ naujausiais leidimais, Terminų banku, tikslintis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banke.
Lina, 2013-01-19 12:32
Kodėl nėra žodžio "laiptinė"?
Ate ir atia, 2013-01-18 18:45
Jaustuko „ate“, „atia“ rašyba nėra nusistovėjusi. Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centro sukauptame Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne yra 107 „ate“ pavyzdžiai ir 121 „atia“ pavyzdys. Kaip rodo šie duomenys, „ate“, „atia“ sakomi ne tik vaikų ar suaugusiųjų, kai jie šneka su vaikais, bet ir tada, kai susaugusieji neoficialiai šneka vieni su kitais. Prof. Alekso Girdenio nuomone, šį jaustuką reikėtų sieti su prancūzų kalbos žodžiu adieu (sudieu), o į lietuvių kalbą jis greičiausiai pateko per slavų kalbas (Gimtoji kalba, 1995, Nr. 12, p. 8–9). Išsamiai apie šį atsisveikinimo žodį ir jo variantus „Kalbos namų“ svetainėje rašė Rita Miliūnaitė (Atia ar ate? – 2010-06-27). Rengiant „a“ raide prasidedančių žodžių straipsnius „Lietuvių kalbos žodyno“ pirmam tomui (1-as leidimas 1941, 2-as leidimas 1968), atsisveikinimo žodžiai „ate“, „atia“ dar nebuvo taip paplitę kaip dabar. „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto vyr. redaktorė Gertrūda Naktinienė.
Eglė, 2013-01-18 14:17
Laba diena, kodėl prie kai kurių žodžių, kurie DLKŽ ar VLKK Konsultacijų banke nurodomi kaip neteiktini, šiame žodyne tokios nuorodos nėra. Pvz., nenurodyta, kad žodis rozetė nevartotinas reikšme „šakutės lizdas“.
Algis, 2013-01-17 10:49
Norėčiau sužinoti kaip rašomas atsisveikinimo žodis Atia arAte
Korektūros klaida, 2013-01-14 14:03
Ačiū už pastebėtą korektūros klaidą.
Lina, 2013-01-13 20:54
Prie žodžio "atvirkščias" 2 reikšmės pateikiamas pavyzdys: Atviras partinis susirinkimas.
Nuomonės įrašymas naudojantis Mozilla, 2013-01-10 22:35
Per Mozillos naršyklę norint įrašyti nuomonę, reikia patraukti apatinę lango juostą į dešinę – ekrane pasirodys nuomonės įrašymo laukelis.
Apie žodžių skaičių, 2013-01-02 19:37
Galima tiksliai suskaičiuoti tik tuos žodžius, kurie yra užfiksuoti žodynuose, kartotekose, tekstynuose, tačiau realiai kalboje žodžių yra daugiau. Didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ leksikografiškai aprašoma apie 0,5 mln. žodžių. Elektroniniame šio žodyno variante dabar yra 343 135 paieškiniai žodžiai, pagal kuriuos galima atsiversti atitinkamus žodyno straipsnius. Viename šio žodyno straipsnyje dažniausiai būna pateikiama daugiau žodžių (leksemų), pavyzdžiui, prieveiksmiai „gražiai“, „gražyn“ yra būdvardžio „gražus, -i“ straipsnyje; daiktavardžio „smėlis“ straipsnyje yra ir jo variantas „smėlys“ ir t. t. Jei skaičiuojame tekste pavartotas įvairias to paties žodžio formas (ne tik „stalas“, bet ir „stalo“, „stalą“, „stalai“ ir t. t.), tai „Lietuvių kalbos žodyne“ (pavyzdžiuose, reikšmių apibrėžtyse ir kt.) yra daugiau kaip 11 mln. žodžių pavartojimo atvejų. „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto vyr. redaktorė Gertrūda Naktinienė
Dėl naudojimosi internetiniu Lietuvių kalbos žodynu, 2013-01-02 16:27
Dvidešimties tomų „Lietuvių kalbos žodynas“ buvo pateiktas visam pasauliui 2005 m. birželio mėn., jo atnaujinta versija – 2008 m. vasario mėn. Beje, tomai, kurių kompiuterinio teksto tuo metu dar neturėta, buvo nuskenuoti, apdoroti atpažinimo ir kitomis programomis, buvo skaitoma korektūra ir t. t. Svetainės skyrelyje „Apie LKŽe“ yra parašyta, kas ir kaip žodyną skaitmenino ir rengė spaudai. Gauti žodžių sąrašą galima įvedus paieškos laukelyje raidžių seką arba galima naudotis pakaitos simboliais * (žvaigždute) ir _ (brūkšniu eilutės apačioje). Apie tai parašyta skyrelyje „Patarimai“, kuris yra po paieškos laukeliu. „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto vyr. redaktorė Gertrūda Naktinienė
Jonas Amerikonas, 2013-01-02 09:09
Jūsų žodyno portalas labai nesklandžiai ir sunkiai vartojasi. Dažnai vartotojas nežino tikslios žodžio formos, kurios ieškoma. Be to, are negalite nuskenuoti visa išspausdintą žodyną (pvz. vartojant Google Books) ir tokiu būdu pateikti ištisą spausdintą tekstą visam pasauliui. Nėra būdo prieiti prie paprasčiausio indekso? Būtų labai malonu ir įdomu vartoti svetainė, jei jus nors truputėlį dėmesio kreiptumėt į vartotoją
vaikas, 2012-12-27 15:07
ka reiskia zodis ' adminas' cia lkz nera
Eimantas, 2012-12-18 21:49
Kiek žodžių turi šis žodynas, ir kiek žodžių turi lietuvių kalba?
Ieva, 2012-12-18 19:37
Kodėl žodyne rašomas Baltarusia ir baltarusis, nors visoje spaudoje, tiek gaunant vizą yra parašyta Baltarusija ir baltarusas?
vaikas, 2012-12-12 20:10
ačiū 'užgurgenti' dabar žinosiu ' už' priesdeli
Dalia, 2012-12-07 19:45
Nespėju parašyti skyrelyje "Jei radote klaidų" (rėmelis akimirksniu dingsta) štai ko: prie žodžio "būgti" pateiktas pavyzdys ("To karščio didžiai būgt tur paukšteliai medinieji") yra ne iš Donelaičio. Kieno - nežinau, bet jūs gal rasite.
Ačiū, 2012-12-06 14:57
Ačiū už pastebėtą korektūros klaidą.


Mano nuomonė
Vardas *
Komentaras *